Biệt thự ở Bali

Chọn trong 4610 biệt thự ở Bali từ hơn 50 nhà cung cấp

Kiểm tra phòng và giá cả
ưu đãi trực tuyến tốt nhất!
Điểm Đến
Xin lỗi, chúng tôi không nhận ra tên này.Vui lòng nhập vào điểm đến để bắt đầu tìm kiếm
Chúng tôi không thể tìm thấy điểm đến
Hãy thử thay đổi tìm kiếm của bạn
Kết nối Internet chậm. Quá trình tải trang có thể mất thêm vài giây. Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn.
×
Nhận phòng
Chọn ngày
Trả phòng
Chọn ngày
Phòng và Du khách
2Khách1phòng
1Chọn lọc theo
Xem bản đồ
1-100 trong số 4610
Bộ lọc được áp dụng
Biệt thự ×
6 người lớn
3 phòng ngủ
4 giường
Xem trên bản đồ
9.2
Hoàn hảo36 đánh giá
Từ   VND 39 139 535 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
2 người lớn
1 phòng ngủ
1 giường
Xem trên bản đồ
7.4
Rất tốt6 đánh giá
Từ   VND 5 511 628 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
6 người lớn
3 phòng ngủ
3 giường
Từ   VND 3 790 698 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
6 người lớn
3 phòng ngủ
3 giường
8.4
Tuyệt vời66 đánh giá
Từ   VND 4 046 512 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
4 người lớn
1 phòng ngủ
3 giường
Từ   VND 1 162 791 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8 người lớn
3 phòng ngủ
5 giường
7.6
Rất tốt4 đánh giá
Từ   VND 2 441 860 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
2 người lớn
1 phòng ngủ
1 giường
Lựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
4 người lớn
2 phòng ngủ
2 giường
Từ   VND 2 023 256 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
6 người lớn
3 phòng ngủ
3 giường
Từ   VND 2 720 930 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
2 người lớn
1 phòng ngủ
2 giường
Từ   VND 1 534 884 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
5 người lớn
2 phòng ngủ
3 giường
Từ   VND 1 255 814 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
4 người lớn
2 phòng ngủ
2 giường
8.0
Tuyệt vời1 đánh giá
Từ   VND 4 813 953 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
5 người lớn
2 phòng ngủ
2 giường
7.8
Rất tốt37 đánh giá
Từ   VND 837 209 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
2 người lớn
1 phòng ngủ
1 giường
Từ   VND 860 465 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
6 người lớn
3 phòng ngủ
3 giường
Từ   VND 2 116 279 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
4 người lớn
2 phòng ngủ
2 giường
Từ   VND 1 116 279 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
2 người lớn
1 phòng ngủ
1 giường
Từ   VND 697 674 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8 người lớn
4 phòng ngủ
4 giường
Từ   VND 2 093 023 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
4 người lớn
2 phòng ngủ
3 giường
Từ   VND 2 837 209 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
4 người lớn
2 phòng ngủ
2 giường
Từ   VND 2 511 628 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
4 người lớn
2 phòng ngủ
2 giường
Từ   VND 511 628 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
4 người lớn
2 phòng ngủ
2 giường
Từ   VND 1 418 605 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
2 người lớn
1 phòng ngủ
1 giường
Từ   VND 5 627 907 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
2 người lớn
1 phòng ngủ
2 giường
8.6
Tuyệt vời2 đánh giá
Từ   VND 3 255 814 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
6 người lớn
2 phòng ngủ
3 giường
Từ   VND 534 884 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
2 người lớn
1 phòng ngủ
1 giường
Từ   VND 720 930 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
2 người lớn
1 phòng ngủ
2 giường
Từ   VND 1 976 744 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
6 người lớn
3 phòng ngủ
3 giường
9.0
Hoàn hảo5 đánh giá
Từ   VND 441 860 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
12 người lớn
1 phòng ngủ
2 giường
8.0
Tuyệt vời23 đánh giá
Từ   VND 11 000 000 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
2 người lớn
1 phòng ngủ
1 giường
9.0
Hoàn hảo5 đánh giá
Từ   VND 4 162 791 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Lựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
7 người lớn
3 phòng ngủ
4 giường
Lựa chọn
Không có sẵn
3 người lớn
1 phòng ngủ
2 giường
Từ   VND 1 069 767 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
6 người lớn
3 phòng ngủ
3 giường
Từ   VND 1 720 930 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
2 người lớn
1 phòng ngủ
1 giường
Từ   VND 651 163 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
2 người lớn
1 phòng ngủ
1 giường
Từ   VND 441 860 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
2 người lớn
1 phòng ngủ
1 giường
Từ   VND 1 534 884 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
2 người lớn
1 phòng ngủ
1 giường
Từ   VND 418 605 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
16 người lớn
6 phòng ngủ
8 giường
Từ   VND 4 883 721 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
6 người lớn
3 phòng ngủ
3 giường
Từ   VND 5 581 395 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
10 người lớn
5 phòng ngủ
6 giường
Từ   VND 11 232 558 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
6 người lớn
3 phòng ngủ
4 giường
Từ   VND 7 720 930 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
3 người lớn
1 phòng ngủ
1 giường
Từ   VND 1 488 372 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
4 người lớn
1 phòng ngủ
2 giường
Từ   VND 674 419 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
2 người lớn
1 phòng ngủ
1 giường
Từ   VND 9 790 698 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
4 người lớn
2 phòng ngủ
3 giường
Từ   VND 953 488 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8 người lớn
4 phòng ngủ
4 giường
Từ   VND 6 395 349 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
7 người lớn
4 phòng ngủ
4 giường
8.0
Tuyệt vời4 đánh giá
Từ   VND 2 046 512 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
4 người lớn
2 phòng ngủ
3 giường
Từ   VND 3 883 721 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
2 người lớn
1 phòng ngủ
1 giường
Từ   VND 4 441 860 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
4 người lớn
2 phòng ngủ
2 giường
Từ   VND 2 116 279 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
6 người lớn
3 phòng ngủ
3 giường
Từ   VND 1 465 116 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
4 người lớn
2 phòng ngủ
3 giường
10.0
Hoàn hảo2 đánh giá
Từ   VND 2 325 581 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
6 người lớn
3 phòng ngủ
3 giường
Từ   VND 2 627 907 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
6 người lớn
3 phòng ngủ
3 giường
Từ   VND 3 186 047 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
4 người lớn
2 phòng ngủ
3 giường
Từ   VND 1 093 023 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
4 người lớn
2 phòng ngủ
3 giường
Từ   VND 1 046 512 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
6 người lớn
3 phòng ngủ
3 giường
Từ   VND 12 534 884 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
2 người lớn
1 phòng ngủ
1 giường
9.4
Hoàn hảo2 đánh giá
Từ   VND 604 651 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
12 người lớn
6 phòng ngủ
6 giường
Từ   VND 2 372 093 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
4 người lớn
2 phòng ngủ
2 giường
Từ   VND 1 465 116 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
8 người lớn
1 phòng ngủ
3 giường
9.6
Hoàn hảo1 đánh giá
Từ   VND 2 139 535 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
6 người lớn
3 phòng ngủ
3 giường
7.6
Rất tốt2 đánh giá
Từ   VND 3 418 605 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
4 người lớn
1 phòng ngủ
1 giường
8.0
Tuyệt vời33 đánh giá
Từ   VND 8 162 791 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
4 người lớn
2 phòng ngủ
4 giường
8.0
Tuyệt vời2 đánh giá
Từ   VND 3 906 977 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
4 người lớn
1 phòng ngủ
1 giường
8.0
Tuyệt vời24 đánh giá
Từ   VND 6 674 419 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
4 người lớn
2 phòng ngủ
2 giường
8.0
Tuyệt vời7 đánh giá
Từ   VND 4 441 860 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
4 người lớn
2 phòng ngủ
2 giường
10.0
Hoàn hảo1 đánh giá
Từ   VND 1 023 256 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
4 người lớn
1 phòng ngủ
3 giường
8.0
Tuyệt vời17 đánh giá
Từ   VND 4 744 186 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
6 người lớn
1 phòng ngủ
1 giường
8.0
Tuyệt vời57 đánh giá
Từ   VND 3 023 256 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8 người lớn
4 phòng ngủ
4 giường
7.6
Rất tốt338 đánh giá
Từ   VND 4 209 302 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
4 người lớn
2 phòng ngủ
2 giường
Từ   VND 1 976 744 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
16 người lớn
8 phòng ngủ
8 giường
8.2
Tuyệt vời21 đánh giá
Từ   VND 8 232 558 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
6 người lớn
3 phòng ngủ
3 giường
Từ   VND 5 093 023 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
6 người lớn
3 phòng ngủ
3 giường
7.0
Rất tốt61 đánh giá
Từ   VND 2 744 186 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
8 người lớn
4 phòng ngủ
4 giường
8.4
Tuyệt vời208 đánh giá
Từ   VND 3 953 488 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
6 người lớn
3 phòng ngủ
3 giường
7.0
Rất tốt4 đánh giá
Từ   VND 627 907 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
6 người lớn
3 phòng ngủ
3 giường
Từ   VND 5 186 047 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
4 người lớn
2 phòng ngủ
3 giường
7.6
Rất tốt52 đánh giá
Từ   VND 2 604 651 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
6 người lớn
3 phòng ngủ
3 giường
Từ   VND 4 139 535 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
6 người lớn
3 phòng ngủ
3 giường
8.2
Tuyệt vời6 đánh giá
Từ   VND 6 093 023 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
8 người lớn
1 phòng ngủ
2 giường
8.8
Tuyệt vời1 đánh giá
Từ   VND 7 302 326 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
6 người lớn
3 phòng ngủ
3 giường
Từ   VND 9 418 605 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
7 người lớn
3 phòng ngủ
4 giường
7.4
Rất tốt16 đánh giá
Từ   VND 4 325 581 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
8 người lớn
4 phòng ngủ
4 giường
Từ   VND 6 000 000 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
4 người lớn
2 phòng ngủ
2 giường
8.6
Tuyệt vời31 đánh giá
Từ   VND 3 604 651 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
4 người lớn
2 phòng ngủ
2 giường
8.6
Tuyệt vời5 đánh giá
Từ   VND 4 790 698 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
4 người lớn
2 phòng ngủ
2 giường
8.0
Tuyệt vời2 đánh giá
Từ   VND 11 209 302 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
2 người lớn
1 phòng ngủ
2 giường
8.8
Tuyệt vời18 đánh giá
Từ   VND 11 674 419 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
8 người lớn
4 phòng ngủ
4 giường
8.4
Tuyệt vời12 đánh giá
Từ   VND 2 348 837 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
10 người lớn
5 phòng ngủ
5 giường
Từ   VND 24 209 302 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
6 người lớn
3 phòng ngủ
3 giường
Từ   VND 5 139 535 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
6 người lớn
3 phòng ngủ
3 giường
8.4
Tuyệt vời37 đánh giá
Từ   VND 2 674 419 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
6 người lớn
3 phòng ngủ
4 giường
9.2
Hoàn hảo3 đánh giá
Từ   VND 8 883 721 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
5 người lớn
2 phòng ngủ
3 giường
Từ   VND 9 558 140 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
6 người lớn
3 phòng ngủ
3 giường
8.0
Tuyệt vời1 đánh giá
Từ   VND 1 860 465 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
4 người lớn
2 phòng ngủ
2 giường
7.0
Rất tốt9 đánh giá
Từ   VND 3 325 581 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Biệt thự
6 người lớn
3 phòng ngủ
3 giường
7.8
Rất tốt7 đánh giá
Từ   VND 9 302 326 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
4 người lớn
1 phòng ngủ
2 giường
Từ   VND 906 977 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
2 người lớn
1 phòng ngủ
2 giường
7.8
Rất tốt28 đánh giá
Từ   VND 744 186 /đêmLựa chọn
Không có sẵn

Kết quả lọc

Xin vui lòng chờ ...

4610 các khách sạn dã được tìm ra