About

The World Hotel Awards by Hotelmix.vn were established with the goal of providing traveller with lists of the best value for money accommodation in any destination worldwide.

Our awards are given after measuring and calculating a value for money score to generate lists for any destination.

To do this we:

 • Aggregate data from 18 global and local review sites.
 • Analyse more than 3 billion guest reviews for 300,000-plus accommodation types and categories.
 • Use an algorithm that measures the value score. The score is based on the level of customer satisfaction in the type of accommodation compared to the price you pay. This then allows us to list the best, highly recommended and recommended accommodation in every category.

The awards apply to any type of accommodation, from hotels to villas and apartments. Accommodation is awarded at a country, regional and city or specific destination level for accommodation type, theme and star rating.

The Best, Highly Recommended, and Recommended accommodation is awarded.

How we judge?

The aggregation process

The judging process begins with the collection of actual guest reviews made throughout the calendar year – from January 1 to December 31. Then the percentage of guests that rated the accommodation favourably be it “good”, “very good” or “excellent” are found.

Reviews are measured and combined depending on destination.

Other factors are considered in individual categories – for example when selecting the winners, finalists, highly recommended and recommended hotels in the “romantic” category, reviews left by couples are more influential.

 • We take the percentage of travellers who recommend accommodation at a country, regional and city or specific destination level for accommodation type, theme and star rating.
 • The accommodation rating is then compared with the average rating for accommodation at the same destination.
 • The accommodation’s average price per night for two people is then compared with the average price for the destination. The average price by destination is calculated across 2, 3 and 4-star hotels.
 • The final rating and price scores are then used to calculate the value score.

Benefits for travellers

The value score awarded to accommodation gives travellers assurance that the properties listed offer the best value for money in any destination.


Benefits for travellers

Best, Highly Recommended and Recommended accommodation will be automatically given a hotel award badge and presented with a certificate.

 • Showcase your success.
 • Stand out from your competitors.
 • Attract more guests.
 • Display your success via special badges tailor-made to be displayed on your hotel’s website.

Chính sách về quyền riêng tư

Giới thiệu
Chúng tôi, với tư cách là Hotelmix.vn, chấp nhận rằng sự riêng tư có giá trị quan trọng đối với bạn, đối với người dùng và hiểu rằng việc đặt phòng trực tuyến liên quan đến thể hiện niềm tin lớn từ phía bạn.
Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng mà bạn đã dành cho chúng tôi bằng cách sử dụng các dịch vụ của Hotelmix.vn và cam kết bảo vệ bộ sưu tập, sử dụng và tiết lộ các chi tiết cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ chỉ xử lý thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Chính sách về quyền riêng tư này mô tả loại thông tin nào chúng tôi có thể thu thập về bạn, cách chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin đó, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với ai và những lựa chọn nào bạn có liên quan đến thông tin đó. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ Chính sách về quyền riêng tư này và các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi. Bằng cách truy cập và sử dụng Hotelmix.vn, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách quyền riêng tư này và bạn chấp nhận và đồng ý với các thực tiễn bảo mật (và mọi sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn) được mô tả trong Chính sách về quyền riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với các chính sách và thực tiễn của chúng tôi, bạn nên ngừng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập Trang web này.

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể sửa đổi và cập nhật chính sách này để phản ánh các thay đổi trong luật, thực hành thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của chúng tôi. Những thay đổi này sẽ được đăng trong Chính sách về quyền riêng tư này. Do đó, bạn nên định kỳ đánh giá lại Chính sách về quyền riêng tư này để bạn được cập nhật các chính sách và thực tiễn mới nhất của chúng tôi.

Thông tin thẻ tín dụng
Thông tin thẻ tín dụng của bạn được gửi cho chúng tôi thông qua một máy chủ an toàn. Chúng tôi sử dụng công nghệ mới nhất, an toàn nhất hiện có, mã hóa tất cả các chi tiết thẻ tín dụng và cá nhân của bạn. Khi bạn nhập thông tin cá nhân trong quá trình đặt chỗ, dữ liệu của bạn được bảo vệ bởi công nghệ Secure Socket Layer (SSL) để đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu được trao đổi giữa máy khách và máy chủ của chúng tôi.
Dịch vụ đặt phòng của chúng tôi tuân thủ Chứng chỉ PCI DSS, đây là một tiêu chuẩn bảo mật thông tin được tạo ra để tăng kiểm soát xung quanh dữ liệu chủ thẻ và giảm gian lận thẻ tín dụng. Nó được áp dụng cho các tổ chức xử lý các thương hiệu thẻ tín dụng như MasterCard, Visa, American Express, v.v.

Chúng tôi thu thập thông tin gì?
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Trang web này. Dữ liệu cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng, địa chỉ email, tên và địa điểm lưu trú và / hoặc thời gian lưu trú. Ngoài ra, khi sử dụng dịch vụ Hotelmix.vn, ngay cả khi bạn không đặt chỗ, chúng tôi có thể thu thập thông tin nhất định khác, chẳng hạn như địa chỉ IP, dữ liệu địa lý, quốc tịch của bạn, tùy chọn tìm kiếm liên quan đến các tìm kiếm cụ thể, bạn đang sử dụng trình duyệt nào, và thông tin về hệ điều hành máy tính, phiên bản ứng dụng, cài đặt ngôn ngữ và các trang đã được hiển thị cho bạn. Nếu bạn đang đặt chỗ qua thiết bị di động, chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu xác định thiết bị di động của bạn, cài đặt và đặc điểm cụ thể của thiết bị và chi tiết vĩ độ / kinh độ.

Thông tin đồng hành du lịch
Khi bạn đặt chỗ cho người khác thông qua Trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ hỏi thông tin cá nhân về người đó. Bạn nên xin phép các người khác trước khi cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của họ, vì mọi quyền truy cập để xem thông tin của họ sẽ chỉ khả dụng bằng cách nhập số đặt phòng và mã PIN của bạn trên trang Đặt chỗ của tôi page.

Сhúng tôi sử dụng thông tin của bạn thế nào?
The information you provide us with will be strictly used only for the following purposes:

 • xử lý các đặt phòng trực tuyến của bạn và đảm bảo bạn có được dịch vụ tốt nhất có thể;

 • xác minh danh tính của bạn;

 • tiến hành phân tích thị trường và cải thiện chung cho trang web của chúng tôi;

 • thông báo cho khách sạn bạn đã đặt chọn về đặt phòng của bạn để có được xác nhận;

 • cung cấp cho bạn các dịch vụ bạn yêu cầu;

 • gửi cho bạn xác nhận đặt phòng khách sạn và cập nhật;

 • cho phép nhân viên hỗ trợ của chúng tôi cung cấp hỗ trợ cho bạn, nếu cần thiết.

Hotelmix.vn chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai?

 • Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba: Chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ để xử lý thông tin cá nhân của bạn thay mặt chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba bị ràng buộc bởi các điều khoản bảo mật và không được phép sử dụng các chi tiết cá nhân của bạn cho các mục đích khác ngoài hướng dẫn của Hotelmix.vn.

 • Nhà cung cấp thanh toán và (các) tổ chức tài chính khác: Khi bạn hoặc chủ thẻ tín dụng được yêu cầu bồi hoàn cho Đặt phòng của bạn, chúng tôi cần chia sẻ một số chi tiết đặt phòng với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và tài chính có liên quan tổ chức để xử lý khoản bồi hoàn. Điều này cũng có thể bao gồm một bản sao xác nhận đặt phòng của bạn hoặc địa chỉ IP được sử dụng để đặt phòng. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các tổ chức tài chính có liên quan, nếu chúng tôi cho rằng nó thực sự cần thiết cho mục đích phát hiện và ngăn chặn gian lận.

 • Các cơ quan có thẩm quyền: Chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân cho cơ quan thực thi pháp luật theo yêu cầu của pháp luật hoặc thực sự cần thiết để ngăn chặn, phát hiện hoặc truy tố các hành vi tội phạm và lừa đảo hoặc nếu chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy. Chúng tôi có thể cần tiết lộ thêm thông tin cá nhân cho các cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ và giữ an toàn quyền hoặc tài sản của chúng tôi, hoặc quyền và tài sản của các đối tác kinh doanh của chúng tôi.

Để hoàn tất việc đặt phòng của bạn, chúng tôi chuyển các chi tiết đặt phòng có liên quan đến Nhà cung cấp khách sạn mà bạn đã đặt. Tùy thuộc vào Đặt chỗ và Nhà cung cấp khách sạn, điều này có thể bao gồm tên, chi tiết liên lạc và thanh toán của bạn, tên của khách đi cùng bạn và bất kỳ tùy chọn hoặc thông tin nào khác mà bạn đã chỉ định khi đặt phòng. Nếu bạn có câu hỏi về Chỗ ở của mình, chúng tôi có thể liên hệ với Nhà cung cấp Khách sạn và yêu cầu họ quản lý yêu cầu của bạn. Trừ khi thanh toán được thực hiện trong quá trình đặt phòng qua trang web của Hotelmix.vn, chúng tôi sẽ chuyển tiếp chi tiết thẻ tín dụng của bạn đến Nhà cung cấp khách sạn bạn đã đặt để xử lý thêm (giả sử bạn đã cung cấp cho chúng tôi các chi tiết đó trong quá trình đặt phòng). Trong các trường hợp tranh chấp liên quan đến việc đặt phòng, chúng tôi có thể cung cấp cho Nhà cung cấp thông tin về quy trình đặt phòng khi cần thiết để xử lý tranh chấp. Điều này có thể bao gồm một bản sao xác nhận đặt phòng của bạn như là bằng chứng cho thấy Đặt phòng đã thực sự được thực hiện.

Thông tin tự động được thu thập từ máy tính của bạn
Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin về máy tính của bạn khi bạn truy cập Trang web này. Ví dụ: chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ IP và phần mềm trình duyệt web của bạn như Firefox, Safari hoặc Internet Explorer. Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu về hoạt động trực tuyến của bạn, chẳng hạn như các chuyến đi đã được xem và đặt chỗ được thực hiện. Mục tiêu của chúng tôi trong việc thu thập thông tin tự động này bao gồm giúp tùy chỉnh trải nghiệm người dùng của bạn, ngăn chặn gian lận và cung cấp cho bạn một dịch vụ hiệu quả hơn.

Bạn có thể kiểm soát dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho Hotelmix.vn bằng cách nào?
Quy định bảo vệ dữ liệu chung mới được ban hành cung cấp cho bạn quyền, theo yêu cầu, để truy cập dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi giữ thông tin về bạn và thông tin về cách xử lý dữ liệu cá nhân này. Bạn cũng có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn bằng cách liên hệ với Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

 • Trong trường hợp bạn muốn hỏi về bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi có thể có về bạn, vui lòng gửi cho chúng tôi một yêu cầu bằng văn bản qua email đến địa chỉ được nêu dưới đây. Vui lòng nêu rõ “Yêu cầu dữ liệu cá nhân của tôi”, trong dòng chủ đề của email và đảm bảo bạn bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại của bạn và bản sao tài liệu chứng minh danh tính của bạn (chẳng hạn như thẻ ID hoặc hộ chiếu) để chúng tôi có thể xác minh danh tính của bạn.

 • Nếu bất kỳ tuyên bố nào trong Chính sách này không được bạn chấp nhận, bạn có quyền yêu cầu xóa Thông tin cá nhân của bạn (và / hoặc của các người khác mà bạn đã đặt phòng cho) khỏi hồ sơ của chúng tôi. Để yêu cầu chúng tôi xóa Thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email và chọn “Xóa dữ liệu cá nhân của tôi” như trong dòng tiêu đề email.

Ai chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân qua Hotelmix.vn và làm thế nào để liên hệ với chúng tôi?
Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân Ciliara Trading Limited được thành lập theo luật pháp của Síp, kiểm soát việc xử lý dữ liệu cá nhân như được mô tả trong Chính sách về quyền này.

Chi tiết liên lạc của chúng tôi
Hotelmix.vn là một hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến được phát minh bởi công ty phát triển nhanh châu Âu Ciliara Trading Limited, một công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, được thành lập theo luật pháp của Síp. Số VAT là CY 10157423i.

Nếu bạn có bất kỳ đề xuất hoặc nhận xét nào về Chính sách về quyền riêng tư này, vui lòng gửi email cho chúng tôi: customer.service@Hotelmix.vn hoặc gọi cho chúng tôi theo số +44 (0) 20 3026 5047.

Điều khoản và điều kiện

Giới thiệu
Các điều khoản và điều kiện này, đôi khi có thể được sửa đổi, có liên quan đến tất cả các dịch vụ của chúng tôi trực tiếp hoặc gián tiếp (thông qua nhà cung cấp khách sạn) có sẵn trực tuyến, thông qua bất kỳ PC, máy tính xách tay, máy tính để bàn, thiết bị di động nào. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web (di động) của chúng tôi và/hoặc bằng cách hoàn thành đặt chỗ, bạn thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây.
Bằng cách đặt phòng với chúng tôi, bạn được coi là đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện này và bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi chúng.

Các trang này, nội dung và cơ sở hạ tầng của các trang này và dịch vụ đặt phòng trực tuyến do chúng tôi cung cấp thông qua trang web được sở hữu, vận hành và cung cấp bởi Hotelmix.vn chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại (B2C) của bạn, tuân theo các điều khoản và điều kiện đặt ra dưới đây. Mối quan hệ mà chúng tôi có với Nhà cung cấp khách sạn được quy định bởi các điều khoản và điều kiện riêng biệt, chi phối mối quan hệ thương mại (B2B) mà chúng tôi có với mỗi Nhà cung cấp khách sạn. Xin lưu ý rằng Nhà cung cấp khách sạn có thể có, tuyên bố áp dụng và/hoặc yêu cầu (chấp nhận) theo các chính sách được nêu trên trang web, các điều khoản và điều kiện riêng của họ đối với việc sử dụng, truy cập và hoàn thành Đặt phòng (có thể bao gồm một số từ chối trách nhiệm và hạn chế trách nhiệm pháp lý).

Các định nghĩa
"Hotelmix.vn", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi" có nghĩa là Hotelmix.vn, một hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến được điều hành bởi công ty phát triển nhanh châu Âu Ciliara Trading Limited, một công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, được thành lập theo luật pháp của Síp. Số VAT là CY 10157423i. Hệ thống của chúng tôi cho phép người dùng trang web của chúng tôi tìm kiếm và đặt chỗ ở trực tuyến. Các mô tả khách sạn chúng tôi cung cấp dựa trên thông tin được cung cấp bởi các khách sạn. Chúng tôi làm hết sức mình để đảm bảo rằng tất cả thông tin được cung cấp trên trang web này là chính xác, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng nó hoàn toàn chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật. Các tài liệu tham khảo về "bạn" và "của bạn" đều là về khách hàng của chúng tôi.

"Trang web" có nghĩa là trang web (di động) mà Dịch vụ Đặt phòng được cung cấp, sở hữu, kiểm soát, quản lý, duy trì và/hoặc được lưu trữ bởi Hotelmix.vn.

"Chỗ ở" có nghĩa là các sản phẩm và dịch vụ du lịch khác nhau có thể được đặt, có, mua, trả tiền, thuê, cung cấp, bảo lưu, kết hợp hoặc hoàn thành bởi Nhà cung cấp Khách sạn.

"Nhà cung cấp khách sạn"có nghĩa là nhà cung cấp dịch vụ lưu trú chuyên nghiệp và bất kỳ chuyến đi hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ tương ứng nào khác mà định kỳ có sẵn để Đặt chỗ trên Trang web (B2B/B2C).

"Dịch vụ đặt phòng" có nghĩa là dịch vụ mua, đặt, thanh toán trực tuyến (xử lý thanh toán) đặt phòng được cung cấp bởi Hotelmix.vn đối với nhiều sản phẩm và dịch vụ mà Nhà cung cấp khách sạn định kỳ cung cấp trên Trang web.

"Đặt chỗ" có nghĩa là đặt, mua hoặc thanh toán bất kỳ loại chỗ ở nào.

Phạm vi và bản chất của Dịch vụ của chúng tôi
Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi cung cấp một nền tảng trực tuyến thông qua đó Nhà cung cấp khách sạn có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của họ để đặt, mua, thuê và thông qua đó khách truy cập của Trang web có thể khám phá, tìm kiếm, so sánh, đặt, mua hoặc thanh toán (tức là Dịch vụ Đặt phòng). Bằng cách sử dụng Dịch vụ đặt phòng (ví dụ: bằng cách đặt chỗ qua Dịch vụ đặt phòng), bạn tham gia vào mối quan hệ hợp đồng trực tiếp (ràng buộc về mặt pháp lý) với Nhà cung cấp khách sạn mà bạn đặt phòng ở.

Khi bạn bắt đầu thực hiện Đặt phòng, chúng tôi chỉ đóng vai trò trung gian giữa bạn và Nhà cung cấp khách sạn, truyền các chi tiết tương ứng của Đặt phòng của bạn đến (các) Nhà cung cấp khách sạn và gửi cho bạn một email xác nhận cho và thay mặt cho Nhà cung cấp khách sạn. Hotelmix.vn không bán (lại), cho thuê, cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ (du lịch) nào.

Khi cung cấp dịch vụ đặt phòng khách sạn trực tuyến, thông tin mà chúng tôi tiết lộ dựa trên thông tin được cung cấp cho chúng tôi bởi Nhà cung cấp khách sạn. Mặc dù chúng tôi theo dõi cẩn thận chất lượng của thông tin được sử dụng, chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của nó, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào (bao gồm cả lỗi rõ ràng và lỗi đánh máy), bất kỳ sự cắt ngang nào (cho dù do bất kỳ đình trẹ (tạm thời và/hoặc một phần), sửa chữa, nâng cấp hoặc bảo trì trang web của chúng tôi hoặc vì những lý do khác), thông tin không chính xác, sai lệch hoặc không đúng sự thật hoặc không cung cấp thông tin. Mỗi Nhà cung cấp Khách sạn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và đúng đắn của thông tin (bao gồm bảng giá/phí, chính sách & điều kiện và tình trạng phòng trống) được hiển thị trên Trang web của chúng tôi. Hotelmix.vn không cấu thành và không nên được coi là một khuyến nghị hoặc chứng thực chất lượng, mức độ dịch vụ, hạng khách sạn hoặc xếp hạng (sao) của bất kỳ Nhà cung cấp khách sạn nào (hoặc cơ sở, địa điểm, sản phẩm hoặc dịch vụ) có sẵn.

Dịch vụ đặt phòng của chúng tôi được cung cấp cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Do đó, bạn không được phép bán lại, liên kết sâu, sử dụng, sao chép, giám sát (ví dụ: spider, scrape), hiển thị hoặc tải bất kỳ nội dung hoặc thông tin, phần mềm, đặt chỗ, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn trên Trang web này cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc cạnh tranh nào.

Giá và chúng tôi khớp giá
Giá hiển thị trên trang web của chúng tôi được cung cấp bởi Nhà cung cấp khách sạn có tính cạnh tranh cao. Các khoản phí và thuế tương ứng (bao gồm thuế du lịch/thành phố) có thể được Nhà cung cấp Khách sạn bị tính phí trong trường hợp khách không đến hoặc hủy bỏ.

Tất cả giá trên trang web của Hotelmix.vn là giá cho một phòng cho toàn bộ thời gian lưu trú của bạn, trừ khi được quy định khác. Nhà cung cấp khách sạn có thể thay đổi mức giá này. Chúng tôi hiển thị giá mà chúng tôi nhận được từ Nhà cung cấp khách sạn cho phòng cho những ngày bạn chọn. Vui lòng kiểm tra chi tiết đặt phòng để xem những gì được bao gồm trong giá và những gì không.

Đôi khi, Nhà cung cấp khách sạn có thể cung cấp mức giá thấp hơn cho một thời gian lưu trú nhất định. Tuy nhiên, giá này có thể có các hạn chế và điều kiện đặc biệt, ví dụ như không thể hủy bỏ và không hoàn lại. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện tương ứng và chi tiết đặt phòng và lưu ý các điều kiện này trước khi đặt phòng.

Chúng tôi muốn bạn trả giá thấp nhất có thể cho sản phẩm và dịch vụ bạn lựa chọn. Nếu, sau khi đặt chỗ trên Trang web của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy trên Internet loại chỗ ở bạn đã chọn với điều kiện đặt phòng giống hệt nhau và với giá thấp hơn, chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn khoản chênh lệch giá theo các điều khoản và điều kiện của dịch vụ Chúng tôi Khớp Giá. Dịch vụ Chúng tôi Khớp Giá của chúng tôi không áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ không liên quan đến chỗ ở.
Để được hoàn tiền, vui lòng gửi cho chúng tôi liên kết đến trang web với mức giá rẻ hơn trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm đặt phòng.

Công cụ chuyển đổi tiền tệ chỉ dành cho mục đích thông tin và không nên được hiểu là chính xác và hiện hành; giá thực tế có thể thay đổi.

Các lỗi rõ rằng và sai lầm (bao gồm cả lỗi đánh máy) không ràng buộc về mặt pháp lý.

Tất cả các ưu đãi và khuyến mãi đặc biệt được đánh dấu như vậy. Nếu chúng không được dán nhãn như vậy, bạn không thể có được bất kỳ quyền nào trong trường hợp có lỗi hoặc sai lầm rõ ràng.

Thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản ngân hàng
Một số Nhà cung cấp khách sạn nhất định, nếu có thể, cung cấp tùy chọn thanh toán Đặt phòng (toàn bộ hoặc một phần và chính sách thanh toán của Nhà cung cấp khách sạn) cho Nhà cung cấp khách sạn trong quá trình Đặt phòng bằng phương thức thanh toán trực tuyến an toàn (tùy thuộc vào sự hỗ trợ của chức năng này bởi ngân hàng của bạn). Bạn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản phí nào (được ủy quyền, (được cho là) trái phép hoặc sai) của Nhà cung cấp khách sạn và không trả lại bất kỳ khoản nào được khấu trừ hợp pháp bởi Nhà cung cấp khách sạn (bao gồm cả tiền trả trước, tiền phạt trong trường hợp không có mặt và hủy đặt phòng mất tiền) từ thẻ tín dụng của bạn.

Trong một số trường hợp đặt phòng Hotelmix.vn tính phí (thông qua bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba) tiền cho đặt phòng tương ứng (nghĩa là dịch vụ hỗ trợ thanh toán) cho và thay mặt cho Nhà cung cấp khách sạn. Thanh toán được xử lý an toàn từ thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ hoặc tài khoản ngân hàng của bạn đến tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp dịch vụ lưu trú thông qua bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba. Khoản tiền bị chúng tôi tính phí thay mặt cho Nhà cung cấp dịch vụ khách sạn và khoản tiền được chuyển vào tài khoản của Nhà cung cấp ấy là khoản thanh toán (một phận) chi phí của sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã đặt và được tính đến khi quyết toán. Khoản thanh toán được thực hiện không được hoàn lại.

Xin lưu ý rằng đối với các mức giá nhất định (không hoàn lại) hoặc ưu đãi đặc biệt, Nhà cung cấp dịch vụ khách sạn có thể yêu cầu bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng và do đó, thẻ tín dụng của bạn có thể được ủy quyền trước hoặc bị tính phí (đôi khi không có tùy chọn hoàn trả) khi thực hiện Đặt phòng. Vui lòng kiểm tra cẩn thận các chi tiết (đặt) của sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã chọn để biết các điều kiện như vậy trước khi đặt chỗ.

Thanh toán trước, hủy và trường hợp khách không đến
Bằng cách đặt chỗ với Nhà cung cấp khách sạn, bạn đồng ý với chính sách hủy và các quy tắc dịch vụ của Nhà cung cấp khách sạn trong trường hợp vắng mặt, cũng như với tất cả các điều kiện và quy tắc bổ sung của Nhà cung cấp dịch vụ khách sạn có thể áp dụng cho Chỗ ở của bạn, bao gồm cả dịch vụ và sản phẩm do Nhà cung cấp dịch vụ khách sạn cung cấp. Các điều khoản và điều kiện áp dụng (giao hàng / mua / sử dụng / vận chuyển) có thể được lấy từ Nhà cung cấp dịch vụ khách sạn tương ứng. Chính sách hủy chung và trường hợp khách không đến của mỗi Nhà cung cấp khách sạn được cung cấp trên Trang web của chúng tôi trên các trang thông tin của Nhà cung cấp khách sạn, trong quá trình đặt phòng và trong email xác nhận. Xin lưu ý rằng một số mức giá, phí hoặc ưu đãi đặc biệt không thể bị hủy, hoàn tiền hoặc thay đổi. Vui lòng đọc kỹ chi tiết đặt phòng và xin lưu ý các điều kiện này trước khi đặt phòng. Vui lòng kiểm tra các chi tiết đặt phòng cho bất kỳ điều kiện như vậy trước khi đặt phòng. Ngoài ra, xin lưu ý rằng Đặt chỗ mà yêu cầu đặt cọc hoặc trả trước (toàn bộ hoặc một phần) có thể bị hủy (không có thông báo trước hoặc cảnh báo) trong trường hợp khoản thanh toán (còn lại) tương ứng không thể bị tính phí đầy đủ vào ngày đến hạn hoặc vào ngày thanh toán theo chính sách thanh toán thích hợp của Nhà cung cấp dịch vụ và đặt phòng khách sạn. Chính sách hủy và thanh toán trước có thể thay đổi tùy theo phân khúc, sản phẩm hoặc dịch vụ của từng Chỗ ở.

Nếu bạn muốn xem xét, thay đổi hoặc hủy Đặt chỗ, vui lòng quay lại email xác nhận và làm theo chỉ dẫn trong đó. Xin lưu ý rằng bạn có thể bị tính phí cho việc hủy theo chính sách hủy bỏ, thanh toán (trước) và không đến của Nhà cung cấp khách sạn và sẽ không được quyền yêu cầu hoàn lại bất kỳ số tiền đã trả(trước) nào. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ chính sách hủy, thanh toán (trước) và trường hợp khách không đến của nhà cung cấp dịch vụ lưu trú trước khi đặt phòng và đừng nhớ thanh toán đúng hạn.

Trong trường hợp đến muộn vào ngày nhận phòng hoặc nếu bạn đến vào ngày hôm sau, vui lòng thông báo trước cho Nhà cung cấp khách sạn để họ biết về thời gian đến dự kiến của quý khách và để tránh việc hủy Chỗ ở (Đặt chỗ) hoặc bị phạt trong trường hợp không cho thấy. Nếu cần, nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ giúp bạn thông báo cho Nhà cung cấp khách sạn. Hotelmix.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về hậu quả của việc bạn đến muộn, hủy đặt phòng hoặc bị phạt vì không đến bởi Nhà cung cấp dịch vụ khách sạn.

Thư tín và liên lạc
Trong khi quản lý đặt phòng của bạn và bằng cách hoàn thành Đặt chỗ, bạn đồng ý nhận được:

 • một email xác nhận sa khi bạn đã đặt phòng;

 • một email nhắc nhở bạn về đặt phòng chưa hoàn thành, nếu bạn chưa hoàn thành đặt phòng trực tuyến;

 • một email mà chúng tôi có thể gửi cho bạn ngay sau khi bạn ở lại yêu cầu bạn điền vào mẫu đánh giá khách sạn.

Hotelmix.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc trao đổi tin nhắn của hoặc với Nhà cung cấp khách sạn trên hoặc thông qua trang web của mình. Hotelmix.vn không thể đảm bảo rằng bất kỳ yêu cầu hoặc liên lạc nào sẽ được nhận/đọc, tuân thủ, thực hiện hoặc chấp nhận bởi Nhà cung cấp dịch vụ khách sạn.

Để hoàn thành hợp lệ và bảo mật Đặt chỗ của bạn, bạn cần sử dụng địa chỉ email chính xác của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về (và không có nghĩa vụ xác minh) bất kỳ địa chỉ email sai hoặc sai chính tả hoặc số điện thoại hoặc số thẻ tín dụng không chính xác hoặc sai (di động).

Bất kỳ yêu sách hoặc than phiền nào đối với Hotelmix.vn hoặc đối với Dịch vụ Đặt phòng phải được gửi ngay lập tức, nhưng trong mọi trường hợp trong vòng 30 ngày sau ngày kết thúc đặt phòng (ví dụ: ngày trả phòng). Bất kỳ khiếu nại nào được gửi sau thời hạn 30 ngày đều có thể bị từ chối và người yêu cầu sẽ bị mất quyền đối với bất kỳ khoản tiền bồi thường (thiệt hại hoặc tiền chi phí) nào.

Do giá cả và thông tin phòng trống và các loại phòng liên tục được cập nhật và điều chỉnh, chúng tôi khuyên bạn nên chụp ảnh màn hình khi đặt phòng làm bằng chứng (nếu cần).

Từ chối trách nhiệm
Hotelmix.vn là một nền tảng du lịch trực tuyến. Chúng tôi hợp tác với hơn 100 nhà cung cấp khách sạn, nhưng Hotelmix.vn không thể được coi là một trang web chính thức của bất kỳ khách sạn, căn hộ, nhà nghỉ hoặc bất kỳ loại chỗ ở nào khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự sẵn có của các tiện nghi và việc cung cấp các dịch vụ (có thể tạm thời không được cung cấp hoặc có thể bị hủy bỏ, thay thế) được cung cấp bởi một khách sạn, căn hộ, ký túc xá v.v. Những thay đổi trong thiết kế và trang trí của khách sạn nằm ngoài tầm kiểm soát của Hotelmix.vn.

Khi cung cấp dịch vụ đặt phòng khách sạn trực tuyến, chúng tôi sử dụng thông tin được cung cấp cho chúng tôi bởi Nhà cung cấp dịch vụ khách sạn. Hotelmix.vn đảm bảo tính xác thực của dữ liệu được trình bày trên trang web và có quyền thay đổi thông tin bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Mặc dù chúng tôi theo dõi cẩn thận chất lượng của thông tin được sử dụng, chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của nó, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào (bao gồm cả lỗi rõ ràng và lỗi đánh máy), bất kỳ sự cắt ngang nào (cho dù do bất kỳ đình trẹ (tạm thời và/hoặc một phần), sửa chữa, nâng cấp hoặc bảo trì trang web của chúng tôi hoặc vì những lý do khác), thông tin không chính xác, sai lệch hoặc không đúng sự thật hoặc không cung cấp thông tin. Mỗi Nhà cung cấp Khách sạn luôn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và đúng đắn của thông tin (bao gồm bảng giá/chi phí, chính sách & điều kiện và tình trạng phòng trống) được hiển thị trên Trang web của chúng tôi. Hotelmix.vn không phải là và không nên được coi là một khuyến nghị hoặc bằng chứng về chất lượng của mức độ dịch vụ, xếp hạng sao hoặc phân loại của bất kỳ dịch vụ khách sạn nào được cung cấp bởi Nhà cung cấp (hoặc tiện nghi, cơ sở vật chất, sản phẩm, dịch vụ). Hotelmix.vn không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc không tuân thủ các kỳ vọng của khách hàng về bất kỳ thông tin nào được hiển thị trên Hotelmix.vn.

Thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ được công bố trên trang web này có thể bao gồm những điều không chính xác hoặc sự sai lầm, bao gồm cả những lỗi giá. Cụ thể, Hotelmix.vn không thể đảm bảo tính chính xác và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc sự không chính xác nào trong thông tin được cung cấp và mô tả về các loại chỗ ở trên trang web này (bao gồm, nhưng không giới hạn, giá cả, hình ảnh, danh sách các tiện nghi của khách sạn, thông tin chung về sản phẩm, v.v).

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tài liệu được đăng (ảnh/bình luận) hoặc ấn phẩm của bạn. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải đăng bình luận của bạn; chúng tôi có quyền xác định những bình luận nào được công bố trên trang web. Bằng cách tải ảnh lên hệ thống của chúng tôi (ví dụ, ngoài đánh giá) bạn xác minh rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền của ảnh và đồng ý Hotelmix.vn có thể sử dụng ảnh được tải lên trên trang web của mình. Bằng cách tải lên những hình ảnh, người tải lên hình ảnh chấp nhận toàn bộ trách nhiệm pháp lý và đạo đức của bất kỳ và tất cả các khiếu nại pháp lý được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm nhưng không giới hạn chủ sở hữu chỗ ở) do xuất bản của Hotelmix.vn và sử dụng những hình ảnh này. Hotelmix.vn không sở hữu hoặc xác nhận các hình ảnh được tải lên. Tuy nhiên, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc sử dụng ảnh và nhận xét của bạn bởi bất kỳ bên thứ ba nào. Hotelmix.vn không thể chịu trách nhiệm về tính xác thực và tính hợp lệ của tất cả các hình ảnh và đánh giá được tiết lộ trên trang web. Người đã tải lên ảnh đảm bảo rằng nó sẽ không chứa bất kỳ vi-rút, ngựa Troia hoặc các tệp bị nhiễm và sẽ không chứa bất kỳ tài liệu khiêu dâm, bất hợp pháp, xúc phạm hoặc không phù hợp và không chống lại bất kỳ bên thứ ba nào (quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền hoặc quyền riêng tư). Nếu hình ảnh không đáp ứng các tiêu chí đã nói ở trên, chúng sẽ không được đăng và/hoặc có thể bị xóa bởi Hotelmix.vn bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.

Hotelmix.vn không chịu trách nhiệm cho việc chuyển nhượng, thu, khấu trừ hoặc thanh toán các khoản thuế liên quan được bao gồm trong giá (chuyến đi) hoặc lệ phí cho cơ quan thuế tương ứng. Hotelmix.vn không phải là nhà cung cấp đã đăng ký của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn trên Nền tảng. Nhà cung cấp dịch vụ khách sạn, với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, toán tất cả các loại thuế áp dụng trong khoản tiền được lập hóa đơn và Hotelmix.vn trả khoản tiền đó trực tiếp cho các nhà cung cấp. Hotelmix.vn không phải là nhà cung cấp chung có liên quan đến Nhà cung cấp dịch vụ khách sạn mà chúng tôi cùng thực hành đặt chỗ của bạn.

Đặt phòng theo nhóm. Hotelmix.vn không cung cấp dịch vụ đặt phòng theo nhóm. Do đó, bạn không được đặt trực tuyến hơn 4 phòng trong một khách sạn/trong cùng thời gian lưu trú. Nếu bạn đặt tổng cộng hơn 4 phòng trong các đặt phòng riêng biệt, Nhà cung cấp khách sạn có thể hủy đặt phòng của bạn hoặc tăng giá của chúng. Hotelmix.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự hủy bỏ nào của Nhà cung cấp khách sạn hoặc thay đổi giá được thực hiện bởi Nhà cung cấp khách sạn.

Trong trường hợp (không thể) mà khách sạn không có, vì bất kỳ lý do nào số lượng và loại phòng đã được yêu cầu có sẵn tại thời điểm đặt phòng hoặc trong trường hợp bất khả kháng, khách sạn có quyền đưa bạn vào một khách sạn thay thế tương đương loại và với cùng loại dịch vụ. Trong những trường hợp như vậy, Hotelmix.vn không chịu trách nhiệm cho sự thất bại hoặc thực hiện không đúng cách của đặt phòng được bảo đảm hoặc trả trước. Bạn cũng thừa nhận rằng cả Hotelmix.vn lẫn Nhà cung cấp khách sạn không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra cho bạn do việc ở trong một khách sạn khác. Tất cả các chi phí liên quan đến chuyển và sửa đổi sẽ được thanh toán bởi khách sạn được chọn ban đầu.

About us

Hey, welcome to Hotelmix.vn!

We are a team of travel enthusiasts always willing to make people closer to the world through touring. And we created an easy-to-use and choiceful platform that can encourage people to discover the world.

Nowadays, Hotelmix.vn is a reliable travelers’ assistant in finding their perfect accommodations.

Why travel around the globe with Hotelmix.vn?

We offer you over 400 000 of fancy hotels, grand villas, and cozy apartments, for perfect leisure and business trips worldwide;

We collaborate with above 50 suppliers to guarantee a variety of comfortable rooms to choose from;

Free cancellation and pay-later rates - the most convenient options to meet your plans;

More than 120 000 customers have become happier traveling worldwide with us;

Our website, operating in beyond 20 languages, ensures a particular understanding for you;

We publish the freshest travelers’ reviews every day to provide honest and accurate hotel descriptions;

Our helpful support has been recognized by 98% satisfied visitors.

We believe you’ll find an accommodation up to your taste here and you’ll get a smooth travel experience. You do have a choice with Hotelmix.vn!

West European division:

Ciliara Trading Limited
Strovolou 77, Strovolos Center, Office 204
Strovolos PC 2018 Nicosia, Cyprus
Phone: +357 22 000 571
Email: office@ciliara.com
Website: www.ciliara.com
Director: Hamervate LTD
Managing Board: Bogdan Pankiv, Oleksandr Protoven
Register number: 157423 | VAT ID: CY 10157423i

East European division:

Maklai LTD
Gagarina street #5
Khmelnitsky 28000, Ukraine
Phone: +380 44 594 75 95
Email: support@booked.net
Website: www.maklai.com.ua
Director: Oleksandr Protoven
Register Number: 35305263

Asian division:

Booked.NET Asia Pte Ltd.
23 New Industrial Road, #04-08, Solstice Business Center
Singapore 586209
Email: office@booked.asia

Website: booked.asia
Register Number: 201718602G