Các khách sạn ở Tokyo City Area

Chọn trong số 2069 khách sạn có sẵn ở Tokyo City Area từ hơn 50 nhà cung cấp

Kiểm tra phòng và giá cả
ưu đãi trực tuyến tốt nhất!
Điểm Đến
Xin lỗi, chúng tôi không nhận ra tên này.Vui lòng nhập vào điểm đến để bắt đầu tìm kiếm
Chúng tôi không thể tìm thấy điểm đến
Hãy thử thay đổi tìm kiếm của bạn
Kết nối Internet chậm. Quá trình tải trang có thể mất thêm vài giây. Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn.
×
Nhận phòng
Chọn ngày
Trả phòng
Chọn ngày
Phòng và Du khách
2Khách1phòng
Chọn lọc theo
Xem bản đồ
1-100 trong số 2069
Xem trên bản đồ
Từ   VND 279 070 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Khách sạn phổ thông
  • khách sạn phổ thông có
    • JPY 3000 cho một ngày
  • khách sạn phổ thông có
    • Đón khách 24 giờ
    • An ninh 24 giờ
Xem trên bản đồ
8.0
Tuyệt vời34 đánh giá
Từ   VND 2 488 372 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Khách sạn
8.0
Tuyệt vời199 đánh giá
Từ   VND 6 372 093 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
9.0
Hoàn hảo4 đánh giá
Từ   VND 465 116 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Từ   VND 1 046 512 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Khách sạn
Từ   VND 1 000 000 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Khách sạn khoang ngủ (capsule)
8.0
Tuyệt vời188 đánh giá
Từ   VND 1 325 581 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Khách sạn khoang ngủ (capsule)
Từ   VND 1 813 953 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.2
Tuyệt vời51 đánh giá
Từ   VND 6 000 000 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
7.8
Rất tốt163 đánh giá
Từ   VND 3 093 023 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
7.2
Rất tốt154 đánh giá
Từ   VND 2 139 535 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Khách sạn khoang ngủ (capsule)
9.4
Hoàn hảo5 đánh giá
Từ   VND 1 976 744 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
7.4
Rất tốt32 đánh giá
Từ   VND 581 395 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.0
Tuyệt vời201 đánh giá
Từ   VND 13 395 349 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.0
Tuyệt vời28 đánh giá
Từ   VND 2 558 140 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.0
Tuyệt vời14 đánh giá
Từ   VND 348 837 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
7.0
Rất tốt2 đánh giá
Từ   VND 2 720 930 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.4
Tuyệt vời117 đánh giá
Từ   VND 11 325 581 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.4
Tuyệt vời765 đánh giá
Từ   VND 1 837 209 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
7.6
Rất tốt109 đánh giá
Từ   VND 1 558 140 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
7.4
Rất tốt44 đánh giá
Từ   VND 3 906 977 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
7.8
Rất tốt527 đánh giá
Từ   VND 1 348 837 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Từ   VND 1 162 791 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Từ   VND 1 930 233 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Từ   VND 2 023 256 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.0
Tuyệt vời2 đánh giá
Từ   VND 2 348 837 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Khách sạn
8.0
Tuyệt vời1 đánh giá
Từ   VND 2 093 023 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Khách sạn khoang ngủ (capsule)
8.0
Tuyệt vời11 đánh giá
Từ   VND 1 255 814 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.2
Tuyệt vời11 đánh giá
Từ   VND 1 023 256 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Từ   VND 5 372 093 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.0
Tuyệt vời96 đánh giá
Từ   VND 2 627 907 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.0
Tuyệt vời93 đánh giá
Từ   VND 122 116 279 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
7.6
Rất tốt27 đánh giá
Từ   VND 3 279 070 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
7.8
Rất tốt43 đánh giá
Từ   VND 2 441 860 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
7.4
Rất tốt112 đánh giá
Từ   VND 1 302 326 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
7.2
Rất tốt121 đánh giá
Từ   VND 1 627 907 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
7.8
Rất tốt122 đánh giá
Từ   VND 3 023 256 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.2
Tuyệt vời25 đánh giá
Từ   VND 1 325 581 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Khách sạn khoang ngủ (capsule)
7.8
Rất tốt13 đánh giá
Từ   VND 860 465 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.2
Tuyệt vời174 đánh giá
Từ   VND 2 023 256 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
7.0
Rất tốt352 đánh giá
Từ   VND 5 441 860 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.4
Tuyệt vời39 đánh giá
Từ   VND 1 651 163 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.0
Tuyệt vời20 đánh giá
Từ   VND 1 697 674 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.4
Tuyệt vời3 đánh giá
Từ   VND 372 093 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.0
Tuyệt vời9 đánh giá
Từ   VND 4 930 233 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Khách sạn khoang ngủ (capsule)
Từ   VND 1 860 465 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Từ   VND 976 744 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Khách sạn khoang ngủ (capsule)
Từ   VND 1 581 395 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Khách sạn khoang ngủ (capsule)
Từ   VND 2 581 395 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Khách sạn khoang ngủ (capsule)
Từ   VND 418 605 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
7.6
Rất tốt450 đánh giá
Từ   VND 127 162 791 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
7.6
Rất tốt33 đánh giá
Từ   VND 1 953 488 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.0
Tuyệt vời397 đánh giá
Từ   VND 1 395 349 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
7.6
Rất tốt30 đánh giá
Từ   VND 3 488 372 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Khách sạn
7.6
Rất tốt234 đánh giá
Từ   VND 3 837 209 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.0
Tuyệt vời166 đánh giá
Từ   VND 17 558 140 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Khách sạn phổ thông
8.0
Tuyệt vời381 đánh giá
Từ   VND 1 744 186 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
7.6
Rất tốt667 đánh giá
Từ   VND 2 465 116 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
7.6
Rất tốt39 đánh giá
Từ   VND 4 930 233 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Khách sạn phổ thông
7.8
Rất tốt28 đánh giá
Từ   VND 1 906 977 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.4
Tuyệt vời42 đánh giá
Từ   VND 1 837 209 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
9.0
Hoàn hảo583 đánh giá
Từ   VND 7 302 326 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.4
Tuyệt vời35 đánh giá
Từ   VND 1 837 209 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Nhà trọ
Từ   VND 10 465 116 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.2
Tuyệt vời11 đánh giá
Từ   VND 488 372 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Khách sạn khoang ngủ (capsule)
8.2
Tuyệt vời131 đánh giá
Từ   VND 930 233 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.4
Tuyệt vời52 đánh giá
Từ   VND 1 325 581 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Khách sạn khoang ngủ (capsule)
7.8
Rất tốt75 đánh giá
Từ   VND 860 465 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Khách sạn khoang ngủ (capsule)
7.2
Rất tốt3 đánh giá
Từ   VND 1 069 767 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Khách sạn
7.6
Rất tốt8 đánh giá
Từ   VND 1 302 326 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Từ   VND 2 046 512 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Nhà trọ
Từ   VND 2 558 140 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Từ   VND 1 069 767 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
9.0
Hoàn hảo2 đánh giá
Từ   VND 4 581 395 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Khách sạn
8.4
Tuyệt vời22 đánh giá
Từ   VND 790 698 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
7.8
Rất tốt9 đánh giá
Từ   VND 1 302 326 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
7.8
Rất tốt18 đánh giá
Từ   VND 2 837 209 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.8
Tuyệt vời12 đánh giá
Từ   VND 860 465 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Khách sạn khoang ngủ (capsule)
8.4
Tuyệt vời12 đánh giá
Từ   VND 1 930 233 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Nhà trọ
Từ   VND 627 907 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
9.0
Hoàn hảo1 đánh giá
Từ   VND 1 465 116 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.2
Tuyệt vời42 đánh giá
Từ   VND 1 744 186 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Khách sạn khoang ngủ (capsule)
8.2
Tuyệt vời12 đánh giá
Từ   VND 1 023 256 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
7.6
Rất tốt3 đánh giá
Từ   VND 1 558 140 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Từ   VND 674 419 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Từ   VND 3 116 279 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Từ   VND 930 233 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Khách sạn
Từ   VND 1 581 395 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Từ   VND 534 884 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Từ   VND 465 116 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.2
Tuyệt vời137 đánh giá
Từ   VND 5 883 721 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
7.6
Rất tốt29 đánh giá
Từ   VND 3 232 558 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Khách sạn
8.4
Tuyệt vời75 đánh giá
Từ   VND 6 441 860 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.0
Tuyệt vời369 đánh giá
Từ   VND 4 162 791 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
7.4
Rất tốt35 đánh giá
Từ   VND 1 209 302 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
7.8
Rất tốt60 đánh giá
Từ   VND 2 232 558 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
Khách sạn
7.6
Rất tốt56 đánh giá
Từ   VND 163 976 744 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.0
Tuyệt vời25 đánh giá
Từ   VND 3 627 907 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
7.8
Rất tốt77 đánh giá
Từ   VND 1 720 930 /đêmLựa chọn
Không có sẵn
8.4
Tuyệt vời78 đánh giá
Từ   VND 5 279 070 /đêmLựa chọn
Không có sẵn

Kết quả lọc

Xin vui lòng chờ ...

2069 các khách sạn dã được tìm ra