Tìm kiếm chuyến bay 
Lựa chọn của bạn
Ashburn, United States — İçmeler, Thổ Nhĩ Kỳ
Các chuyến đi từ Ashburn đến İçmeler
Ưu tiên:
Chặng dừng
Ashburn, VA, United Statesİçmeler, Thổ Nhĩ Kỳ Đóng
Hãng hàng không
Ashburn, VA, United Statesİçmeler, Thổ Nhĩ Kỳ Đóng
Các sân bay
Ashburn, VA, United Statesİçmeler, Thổ Nhĩ Kỳ Đóng
İçmeler, Thổ Nhĩ KỳAshburn, VA, United States
Thời gian
Ashburn, VA, United Statesİçmeler, Thổ Nhĩ Kỳ Đóng
İçmeler, Thổ Nhĩ KỳAshburn, VA, United States
{{ s.n | stopsNumber }}
{{airline.name}}
{{airport.name}} ({{airport.code}})
{{airport.name}} ({{airport.code}})
{{airport.name}} ({{airport.code}})
{{airport.name}} ({{airport.code}})
{{airport.name}} ({{airport.code}})
{{airport.name}} ({{airport.code}})
Cất cánh Ashburn: {{flightlist.thereDepInterval[0] | timeHour}}-{{flightlist.thereDepInterval[1] | timeHour}}
Hạ cánh İçmeler: {{flightlist.thereArrInterval[0] | timeHour}}-{{flightlist.thereArrInterval[1] | timeHour}}
Cất cánh İçmeler: {{flightlist.backDepInterval[0] | timeHour}}-{{flightlist.backDepInterval[1] | timeHour}}
Hạ cánh Ashburn: {{flightlist.backArrInterval[0] | timeHour}}-{{flightlist.backArrInterval[1] | timeHour}}
{{ flightlist.thereFlightTimeInterval[0] }}-{{ flightlist.thereFlightTimeInterval[1] }}
Xóa bộ lọc
CÁC CHUYẾN BAY THẲNG
VND {{ flightlist.typeTables['Direct'].airlines[col_index].prices[row_index].value }}
{{ flightlist.typeTables['Direct'].airlines[col_index].prices[row_index].stops | stopsNumber }}
Hiển thị thêm tùy chọnẨn các tùy chọn
CÁC CHUYẾN BAY CÓ CHẶNG DỪNG
VND {{ flightlist.typeTables['Stops'].airlines[col_index].prices[row_index].value }}
{{ flightlist.typeTables['Stops'].airlines[col_index].prices[row_index].stops | stopsNumber }}
Hiển thị thêm tùy chọnẨn các tùy chọn
Sắp xếp theo:
{{ group.fare.there.first_segment.depart_airport.name }} ({{ group.fare.there.first_segment.depart_airport.code}}) — {{ group.fare.there.last_segment.arrive_airport.name }} ({{ group.fare.there.last_segment.arrive_airport.code}}), {{ group.fare.there.first_segment.depart_time | flightDateTimeFull : 'notime' }} ({{ group.fare.there.stops | stopsNumber }})
Chuyến bay số.
{{ leg.first_segment.flight_number }}

{{ leg.first_segment.depart_airport.name }} ({{ leg.first_segment.depart_airport.code }})

{{ leg.last_segment.arrive_airport.name }} ({{ leg.last_segment.arrive_airport.code }})
{{ leg.stops | stopsNumber }}
{{segment.wait_time | flightTime}}
{{segment.depart_airport.name}} ({{segment.depart_airport.code}})
Tổng thời gian
{{ leg.total_time | flightTime }}
{{ group.fare.back.first_segment.depart_airport.name }} ({{ group.fare.back.first_segment.depart_airport.code}}) — {{ group.fare.back.last_segment.arrive_airport.name }} ({{ group.fare.back.last_segment.arrive_airport.code}}), {{ group.fare.back.first_segment.depart_time | flightDateTimeFull : 'notime' }} ({{ group.fare.back.stops | stopsNumber }})
Chuyến bay số.
{{ leg.first_segment.flight_number }}

{{ leg.first_segment.depart_airport.name }} ({{ leg.first_segment.depart_airport.code }})

{{ leg.last_segment.arrive_airport.name }} ({{ leg.last_segment.arrive_airport.code }})
{{ leg.stops | stopsNumber }}
{{segment.wait_time | flightTime}}
{{segment.depart_airport.name}} ({{segment.depart_airport.code}})
Tổng thời gian
{{ leg.total_time | flightTime }}
{{ group.price }} VNDLựa chọn

Không có kết quả được tìm thấy trong số các hãng hàng không chúng tôi đã tìm kiếm.

Không có hãng hàng không nào phục vụ các địa điểm bạn chỉ định hoặc không có kết quả có sẵn cho khoảng thời gian đã được chọn.


Có gì đó không đúng?

  • Kiểm tra các điểm đến và sân bay bạn đã chọn
  • Thử các sân bay khác gần đây
  • Thử khoảng thời gian khác

Không có kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.